İletişim İçin : +90 541 550 1782 - 0 216 550 17 82 | Whatsapptan Ulaşın :0 541 550 17 82|bilgi@ikussu.com

Hakkımızda

/Hakkımızda
Hakkımızda2018-02-08T09:51:59+00:00

İnsan Kaynakları Üssü Eğitim ve Danışmanlık,

20 yıldır İnsan Kaynakları sektörü içerisinde olan, Doğuş Holding, Tahincioğlu Holding, Anadolu Grubu, Medical Park Sağlık Grubu ve Hygea Grup gibi şirketlerde İnsan Kaynakları Sistemlerinin kurulması, Kalite Sistemleri vb. faaliyetlerde çeşitli yönetsel kademelerde görev almış Uzm. Psikolog Erkan Çifte tarafından 2010 yılında hayata geçirilmiştir.

İnsan Kaynakları Üssü, İnsan Kaynakları Eğitimi ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı alanı başta olmak üzere aşağıdaki 4 alanda etkili hizmetler vermekte, bireyler üzerinde ve kurumsal düzeyde fark yaratmaktadır.

Ana Faaliyet Alanlarımız

 • Bireysel Eğitimler
 • Kurumsal Eğitimler
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı
 • İnsan Tanıma / Kişilik ve Yetkinlik Ölçüm Testleri

 

BİREYSEL EĞİTİMLER

 • Yöneticilik ve Liderlik Sertifika Programı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı
 • Profesyonel Koçluk Sertifika Programı

Ülkemizde yapılan araştırmalar, Yöneticilerin ve İnsan Kaynakları departmanlarında çalışanların  % 86’ sının, (akademik eğitim dışında) İK Eğitimleri almadığını veya özel bir öğrenme sürecinden geçmediğini ortaya koymaktadır.

Bu durum insan kaynakları uzmanlık eğitimi alan yöneticilerin, uzmanlarının ve elemanların, eğitim almayanlara göre ciddi fark yaratmasını sağlamaktadır.

Günümüzde şirketler, bilimsel ve mantıksal projeler üreten, temsil gücü ve etkisi kuvvetli Yöneticilerle, İK Uzmanları ve İK Elemanları ile çalışmak istemektedir.

Bu nedenle eğitimlerimiz İnsan Yönetimi alanında teorik bilgilerin yanı sıra iş ve özel hayatınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz beden dili, iletişim, takım çalışması ve motivasyon alanlarında, NLP yöntemleri ile zenginleştirilmiş bilgiler içermektedir.

İnsan Kaynakları Üssü, her düzeyde katılımcıyı öğrenme düzeylerine uygun sistemlerle geliştiren, Psikologlar ve profesyonel yöneticiler eşliğinde “uygulamalı olarak” eğitim düzenleyen, eğitimlerinde tüm katılımcılara hayatlarını değiştirecek davranışlar kazandırarak büyümeye devam eden “butik” bir eğitim kurumudur.
(Bkz. Öğrenci Görüşlerimiz)

 

KURUMSAL EĞİTİMLER

 • Yöneticilik ve Liderlik Sertifika Programı (Kurumsal)
 • Yöneticiler İçin İş Hukuku Eğitimi
 • Yöneticiler İçin Mülakat Teknikleri Eğitimi
 • Eğiticinin Eğitimi
 • İletişim Teknikleri Eğitimi
 • Takım Çalışması Eğitimi
 • Motivasyon Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi Eğitimi

Şirketler eğitim bütçeleri doğrultusunda eğitimler araştırıp, bu eğitimleri çeşitli eğitmenlerden veya kurumlardan aldırmaktadır.

İnsan Kaynakları Üssü olarak

 • Kurumsal Eğitimlerin organizasyonundan çok etkisine odaklanıyoruz.
 • Eğitim Öncesi ve Sonrası Ön Test – Son Test ile var olan ve bizim kattığımız bilgi düzeyini ölçüyoruz.
 • Eğitim sonrası katılımcıları gözlem altına alıp davranış değişikliği aşamalarını şirketlere raporluyoruz.
 • Katılımcıların eğitimden aldığı bilgi ve beceri öğretilerini şirketlerine nasıl yansıttıkları ile ilgili yönetime rapor hazırlanmasını sağlıyoruz

Böylece yönetimlerin, eğitimleri masraf olarak değil katkı olarak görmesine etki ediyoruz.

 

KURUMSAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

 • İnsan Kaynakları Sistemleri Kurma Hizmeti (Genel)
 • SGK ve KOSGEB Teşvik Danışmanlığı
 • İş Hukuku ve Bordrolama Hizmeti
 • İşe Alım Sistemi Kurma Hizmeti
 • Eğitim Yönetim Sistemi Kurma Hizmeti
 • Performans Yönetim Sistemi Kurma Hizmeti
 • Yönetici ve Çalışan Gelişim Programları (Kariyer Yönetimi)
 • Çalışan Memnuniyet Anketi Hizmeti
 • Ücret Bantları Oluşturma Hizmeti

Ülkemizde 1995 yılı sonrası, takım çalışmasını ön plana çıkaran Japon Kaizen Felsefesi metotları hızla yayılmaya başladı. 2000‘li yıllarda ise Balanced Scorecard, Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları gibi, süreçleri, prosedürleri ve formları öne çıkaran şirket yönetim anlayışları etkisini göstermeye başladı. 2000’li yılların sonuna gelindiğinde ise stratejik yönetim ekolü doğrultusunda danışmanlar ve lider yöneticiler işletmelerde ön plana çıktı.

Son 20 yıl içerisinde yönetim anlayışları bu kadar hızlı değişirken, bir çok yöneticinin sadece işine odaklandığı, işini iyi yapmak için efor sarf ettiği fakat insan yönetimi ile ilgili hiçbir gelişim göstermediği görülmektedir.

Şu anda birçok şirket sahibi/yöneticisi “Danışman” kelimesini duymak dahi istemiyor, “zamanında sütten ağzımız çok yandı…’ diye söze başlıyorlar.

Böyle bir ortamda İnsan Kaynakları Üssü kuruluş felsefesini, departmanlarındaki verimsizliği ortadan kaldırmak, şirketlerde departman maliyetlerini düşürmek aynı zamanda çalışanların özel gelişimini sağlayarak, şirketin gelir getirici unsurlarını planlı bir şekilde yönetmek olarak belirledi.

Nasıl? Biz neyi farklı yapıyoruz?

 • İK Üssü olarak, Psikologlarımızla birlikte katkısını görmek istediğiniz ve güvenmek zorunda olduğunuz yönetici ve çalışanlarınızın eksik olan yönlerini psikolojik, sosyolojik ve yönetsel (bilimsel) metotlarla belirliyoruz.
 • İK Departmanı kurgusunu azaltarak tüm yöneticilerinizi İnsan Yöneticisi yapıyoruz.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi faaliyetini bir departmanın görev alanına sıkışmasından çıkarıp tüm şirkete dağıtıyor böylece tüm departman yöneticilerinin ekibi ile birlikte yaptığı katkıları parasal değerlerle yönetime sunabilir halde olmasını sağlıyoruz.

 

KİŞİLİK ve YETKİNLİK ÖLÇÜM ENVANTERLERİ

Ülkemizde kişilik envanterleri daha çok aday seçimlerinde kullanılmakla birlikte kariyer yönetimi, performans yönetimi ve ücret yönetimi sistemlerinde de zaman zaman kullanıldığı görülmektedir.

Ülkemizde tercih edilen kişilik envanterlerinin neredeyse tamamı yurt dışından çeviri testler olup Türk kültürü ve bakış açısına uyumu eksik bırakılmıştır.

İK ÜSSÜ Yetkinlik Ölçüm Envanteri tamamen Türk davranış kalıpları üzerine 20 yıllık davranış analizleri sonucunda ortaya çıkarılmış daha gerçekçi bakış açılarını içermektedir. Ayrıca diğer yurt dışı çeviri testleri gibi kişiliğe odaklanmış dar bir alana sıkışmamış hem insan kaynakları profesyoneli hem psikolog uzmanlar tarafından ülkemizde sık tercih edilen yetkinlik modellerine uygun tasarlanmıştır.

Testi kurumlarınızda uygulamak için ücretsiz deneyebilir ve rapor formatını dilediğiniz zaman inceleyebilirsiniz.

Dikkat çekici ve şaşıracağınız yöntem ve metotlarımızı görmek isterseniz bizi aramanız veya size ulaşabileceğimiz telefon numaralarını aşağıdaki bilgi formu aracılığı ile bırakmanız yeterli olacaktır.

Uzm. Psikolog Erkan ÇİFTE
Genel Müdür
İnsan Kaynakları Üssü

İk Üssü Tanıtım Videosu

2017 En İyi Kişisel Gelişim Eğitmeni Ödül Töreni

2017 En İyi Kişisel Gelişim Eğitmeni Ödül Töreni Sonrası Röportaj