İletişim İçin : +90 541 550 1782 - 0 216 550 17 82 | Whatsapptan Ulaşın :0 541 550 17 82|bilgi@ikussu.com

ÇALIŞAN YETKİNLİĞİNİ TESPİT EDECEĞİNİZ İKİ SİHİRLİ SORU

//ÇALIŞAN YETKİNLİĞİNİ TESPİT EDECEĞİNİZ İKİ SİHİRLİ SORU

ÇALIŞAN YETKİNLİĞİNİ TESPİT EDECEĞİNİZ İKİ SİHİRLİ SORU

Örneğin nota bilgisi olan ve bir çok enstrüman çalmayı bilen bir kişi,

Var olan bilgilerini nasıl katkıya / paraya dönüştürür?

Bir müzik grubunda solist olabilir,
Bir müzik gurubunda çalgıcı olabilir,
Müzik aletleri satan bir dükkan açarak ilgililerine enstrüman satabilir
Birebir özel dersler verebilir
Sarkı söz-müzik besteleyip satabilir

Özetle var olan bilgi çok farklı şekilde davranışa dönüştürülebilir.

Yetkinlik, bir kişinin kendisinde beklenen bir işi yaparken (görev tanımı), kullandığı bilgileri nasıl davranışa dönüştürdüğüdür . Bilgi, beceri, deneyim ve davranış bütünlüğüdür.

İşi yapabilmek için gerekli olan (beklenen) bilgi beceri ve davranışı somutlaştırma işlemi, İK departmanlarının ve yöneticilerin en fazla ilgilenmesi gereken alandır.

Yazıya dökülmüş ama uygulanamamış beklenti tanımlamalarından çok “bilgi tanımlarının ve beklenen davranış tanımının” net ve somut yapılması,

Çalışanlarda beklenen bilgi ve davranış becerisinin bulunup bulunmadığının bilimsel ölçütler kullanarak kanıtlandığı ve bu konuda hem çalışanların hem de yöneticilerin süreci desteklemesi,

Herkesin dışarıya yansıttığı güçlü ve güçlendirmeye ihtiyaç duyduğu yetkinliklerinin farkında olduğu, kabul ettiği ve bu yetkinliklerin sürekli ölçülüp geliştirileceği bir ortamda bulunması,

Bu faaliyetlerde ortak bir sinerjinin hissedilebildiği ve sürece destek olacak objektif sistemlerin çalışan ve yöneticilerin bireysel katkıları ile hazırlandığı algısı üzerinde durmalıdır

Çalışanlar görevlerini yaparken kullandığı bilgilerin
Mesleki, teknik, yönetimsel boyutları net olarak nasıl tanımlanır.(İş Analizi)
Bu bilgiler nasıl elde edilir / edilmelidir (Alınan Eğitimler)
Bir çalışanın bu bilgileri bildiği nereden anlaşılır.(Mülakat Soruları)
Bir çalışanın bu bilgileri kurum için uyguladığı nereden anlaşılır.(Performans Sistemi)

Bilgiler elde edildikten ve tanımlandıktan sonra;
Bu bilgiler hangi davranışlarla uygulamaya dönüşür.
Beklenen davranışların net tanımlamaları nasıl yapılır. (Performans Yetkinlik Ölçümü)
Çalışanlar öğrenilmiş bilgileri, çalışma düzeni ve iş süreçleri ile ilgili kullanırken yönetici tarafından istenen ve beklenen davranışlar ne olmalıdır. (Görev Tanımları)
Bu beklenen davranışları sergileyerek ulaşacakları hedefler ne olmalıdır (Hedeflerle Yönetim Sistemi)
Bu hedeflere ulaştıklarında çalışanın hangi beklentileri karşılanmış olacaktır (Ödül Sistemi)
Çalışan beklentileri karşılandığı sürece haz duyacak ve aynı davranışları sürdürme eğiliminde olacaktır.
Ezbere yetkinlik kavramlarını kullanmadan önce alt yapısını sağlam kurmak her zaman sihirden daha faydalı olacaktır.

Erkan ÇİFTE
İnsan Kaynakları Üssü
erkan.cifte@ikussu.com
www.iKussu.com
www.erkancifte.com

By |2013-11-13T21:35:17+00:00Kasım 13th, 2013|Davranışsal İK|0 Comments

Leave A Comment