Davranışsal İK

/Davranışsal İK

İnsan kaynakları’nın çalışanın psikolojisiyle ilgilenen çalışan memnuniyeti, örgüte bağlılık gibi boyutları.