Yeni normal dönemde Dünyada Performans Sistemleri ve Kariyer Sistemleri tamamen yenilendi.
Ortalama şirketlerde kullanılan 150 yetkinliğin neredeyse yarısı kaldırıldı. Kalan yarısı da şekil değişikliğine uğradı.
Gelecekte yeni meslekler ortaya çıkmasından çok var olan mesleklerin nasıl şekil değiştireceği üzerine öngörüler artmaya başladı.
İnsan Kaynakları departmanları da gelecekte kaybolmayacak ancak şekil değiştirmesi muhtemel meslekler arasına girecektir.
Bu şekil değişikliği Organizasyon Yönetim Sistemi ve Performans Sistemindeki değişiklikler ile başlamaktadır. Yetkinlik bazlı ve 360 derece Performans Değerlendirme Sistemleri yerini Dijital ERRG Performans Sistemine bırakmaya başladı.
Dijital ERRG Performans sistemi çalışanların ekiple başarma ve uyum yetkinliklerinin verimlilik üzerindeki etkisinin azalması sonucu geleceği öngörebilme süreç tasarımı yapabilme ve süreç değişikliklerine uyum sağlayabilme yetkinliklerinin ön plana çıktığı bir sistem olarak öne çıkmaktadır.
Bu durum yöneticilerin süreci iyi yönetmesi ve başarıya ulaşması anlayışını bireyin süreci yeniden tasarlaması ve sonuca ulaşması olarak değiştirmiştir.
Ekibi standartlara yönetme anlayışından bireyi farklılıklara göre yönetme anlayışına geçilmiştir. Bu durumda yöneticilerin denetim ve kontrol yetkinlikleri azalırken, çalışanını sonuca odaklama ve bireysel farklılıklara göre yönetme yetkinlikleri öne çıkmıştır.
Bu süreçte yöneticilerin oluşan yeni ihtiyacı ve yeni beklentiyi görememesi nedeni ile
şirket ile müşteriler arasında boşluklar oluşmaktadır. Bu boşlukları görerek ve süreçleri yeniden bu boşlukları dolduracak şekilde tasarlayan yöneticiler şirket verimliliklerine gerçek katkıyı sağlayabilecektir.
ERRG Performans Sistemi içinde 10 farklı yeni dönem yetkinliği yer almaktadır. Bir sonraki makalemizde bu 10 yetkinliğin detaylarından ayrıntılı bahsedeceğiz

Encourage (Teşvik Etmek)
Review (Gözden Geçirme)
Reality (Gerçeklik)
Gaps (Boşluklar)

Sohbeti Başlat
Bize Ulaşın
Merhabalar,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?