İNSAN KAYNAKLARI İŞVEREN MARKASI İLİŞKİSİ

//İNSAN KAYNAKLARI İŞVEREN MARKASI İLİŞKİSİ

İNSAN KAYNAKLARI İŞVEREN MARKASI İLİŞKİSİ

 

Günümüzün iş dünyasında önemli alanlardan birisi de işveren markalaşmasıdır. Bir işletme güçlü bir işveren markasına sahip ise, nitelikli iş gücünün kurumu çekilmesinde avantaj elde edecektir. Bağlılıkların artması, motivasyon, moral ve tatmin gibi konu başlıkları da işveren markalaşmasının bu süreçlere katkı sağlamasını sağlayacaktır. İşveren markasının etkili bir şekilde iletilmesi gerekliliği, işveren markası çalışmalarındaki artış nedenli olmaktadır. Bu alanda işverenin başarısında hayati bir rol üstlenen iletişim olanakları sayesinde işveren tüm paydaşlarına potansiyel ve mevcut çalışanlarına ulaşmaktadır. Genel olarak işletmelerin paydaşları farklı kanallardan her gün pek çok mesaj alıyor olabilir. Bu nedenle doğru iletişim araçlarının kullanılması ve paydaşlarının özelliklerine uygun olarak iletişim imkanlarının kullanılması gereklidir. Tüm bu çalışmalar işverenin marka yönetim süreci bakımından çok önemlidir. Bu doğrultudan kurumsal ve marka kavramlarının açıklanması gereklidir. Sonrasında ise işveren markasının markalaşma kavramlarının tanımlanması önemlidir.

İşveren markasının tanımlanması aşamasında işletme tarafından belirlenen ve bunun yanında işe alım ile sağlanan bir fonksiyonel, psikolojik, ekonomik faydalar bütünü olarak açıklamalar yapılabilir. İş veren markası insanların sizin ile ilgili işveren olarak ne düşündüğü olarak ta kısaca açıklanabilir. Potansiyel çalışanlar, kurum üyeleri gözünde sahip olunan imaj işveren markasıdır. Markanın gücünün oluşması için çalışanlara ve potansiyel çalışanlara yönelik kendine özgü ve farklılaştırıcı motivasyonu ilk kısımdır. İkinci kısım is eçalışanın yaşam döngüsünün tümünde yer akan vaadin gerçekten yerine getirilmesidir. Bu iki kısım birleştiğinde marka gücü ortaya çıkacaktır. Ve bu alanda doğru çalışanların çekilmesi, çalışan bağlılığı ve kurumsa kalması, rakiplerin farklılaşması ve müşteri bağlılığı ortaya çıkacaktır. Kurumlar genel olarak kurumsal marka geliştirmeye ve ürünlerde markalaşmaya yönelik çabalara odaklanmıştır. Bu çalışmalar aynı zamanda insan kaynakları yönetimi alanında da kullanılmaktadır. Markalaşma çalışmaları istihdam çevresinde de yetenekli işgücü çekilmesini ve bağlılık oluşmasını sağlar. İnsanlar genel olarak güvendikleri, kendileri için özel bir anlam ifade eden işyerlerinde çalışmayı tercih etmektedir.
Bu nedenle iş veren markasının temel alandaki rolü basite indirgenebiliyor. Bu da odaklanmayı, verimliliğin artmasını ve işe alımlarda bağlılık oluşturmaktadır. İşverenin markalaşması işyerini diğerlerinden farklı bir hale getirir. Ve rekabet alanında avantaj elde etmesine imkan verir.  Bunun yanında örgütsel performansın artmasında da doğrudan etkili olmaktadır. Kurumsal rekabetin özünde yetenek stratejisi vardır. Bu şekilde kurumsal markalar oluşmaktadır. Mükemmel yetenekler işletmelerin hareket etmesinde itici güç olarak görev almaktadır. Temek rekabet yetenekleri arasında rakipleri arasında taklit edilmesinin zor olduğu durumlardır. Başarılı olarak sağlanan işveren markalaşması sonucunda kurumun itibarı artar. Kurum çalışanları arasında bir fikir birlikteliği oluşur. İş yerine yapılan iş başvurularının hem niteliği hem de sayısı artar. En iyi performansı gösteren çalışanlar arasında ise sirkülasyon oranı azaltmaktadır. Tüm bu özelliklerin yanında toplam iş gücü verimliliğinin artırılması da söz konusudur. İş verenin markalaşması bu alanda insan kaynakları danışmanlarının da işlerini daha pratik bir hale getirecektir. Bu da verimli bir çalışma sistemi elde edebilmek adına gerekli adımlardan bir tanesidir. Bu alanda firma hedeflediği başarıya ulaşabilmek adına markalaşma alanında da kaliteli çalışmalar sürdürmesi avantaj sağlayacak çalışmalar oluşturacaktır.

By |2018-07-13T10:13:23+00:00Ağustos 13th, 2018|Genel|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment