İNSAN KAYNAKLARI VE İNSAN PSİKOLOJİSİNE DAİR

//İNSAN KAYNAKLARI VE İNSAN PSİKOLOJİSİNE DAİR

İNSAN KAYNAKLARI VE İNSAN PSİKOLOJİSİNE DAİR

 

            Farklı alanlarda hizmetler veren işletmelerin hizmet ve ürün tanıtımı için ihtiyaç duyduğu kaynak insandır. İnsan kaynakları yönetim birimi ise kurum içerisinde insana dair yapılan çalışmaların tamamını kapsar. Bu alandaki yaklaşımlarda insan üretim zincirinin bir parçası olmaz. Ancak sahibi olabilir. Bu şekilde insanı merkezine alarak çalışmalar yürüten firmalar, çalışma hedeflerine bunun yanında örgütsel gerekliliklerine katkı sağlayacaktır. Çalışanlar doğru bir şekilde yönlendirildiğinde verimlilik artar. Bu da firmaya uzun vadeli olarak verim kazanımları olarak geri döner. Çalışanlar için ekonomik, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının karşılanabileceği uygulamalar geliştirildikçe çok daha başarılı bir sistem elde edilmiş olacaktır. Çalışanlar kendilerini eğitebilecekleri çalışma ortamlarının oluşturulması ile becerilerini maksimum seviyede kullanabilmeleri söz konusu olacaktır. Bu programlar uygulanırken örgütün ve çalışanların hedefleri göz önünde bulundurulması önemlidir. 1800’lü yıllardan önce çalışanların ihtiyaçlarını göz önüne almayan işverenler disiplin sistemleri ile üretimler yapmakta idi. 1900’lü yıllarda ise artık yaratıcılık ve güvenlik programları ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerde işverenler çalışanlarının fırsatlara ve güvenliklere ihtiyaç duyduğunu gördü, çalışanların rahatlığı temel kriterleri ile çalışma sistemleri kurdurlar.

Sonraki dönemlerde ise işverenlerin bakışı hızla değişmiş ve buna bağlı olarak insan kaynakları alanında kullanılan tekniklerde giderek çok daha fazla insan odaklı olmaya başlamıştır. Psikolojik testler, danışmanlık programları gibi teknikler 1920’li yıllarda kişisel farklılıklar temel kriterlerini ortaya çıkarmıştır. Sonrasında ise iletişim programları sayesinde sendikalaşma, emeklilik ve sağlık şeklinde ek faydalar, süpervizör eğitimleri, katılımcı yönetim gibi teknikler arasında giderek daha insancıl bir çalışma sistemi benimsenmeye başlanmıştır. Tüm bu süreçlerde insan psikolojisi çok önemlidir. Hatta denilebilir ki insan kaynakları uzmanlarının gücü psikoloji bilgisinden kaynaklanmaktadır. İş alım süreci genel olarak stratejik bir aşamadır. CV değerlendirmeleri, randevuların hazırlanması, mülakatların gerçekleştirilmesi sonrasında tekliflerin yapılması ve oryantasyon konu başlıklarından oluşur. Tüm bu aşamalar saat parçalarına benzer. Bu nedenle her aşamanın birbiri ile uyum içerisinde çalışması önemlidir. Doğru zamanda doğru adayın tespit edilebilmesi için insan kaynakları uzmanlarının kendilerini geliştirmeleri gereklidir. Bu alanda mülakat bu aşamaların en önemlisini oluşturur.

İnsan kaynakları uzmanlarını bu alandaki psikoloji bilgisi doğru adayın tercihinin sağlanmasına zemin hazırlayacaktır. Uzmanların bu alanda dikkat etmesi gereken kavramlar bulunuyor. İnsan kaynaklarının en temel özelliği seçilen elemanların iş analizi, bilgi, beceri ve yetenekler doğrultusunda tercih edilmesidir. Bu özellikleri ölçebilmek için ise psikoteknik araçlar kullanılmaktadır. Bunun yanında performans değerlendirmelerinde iş analizleri ile iş boyutlarının belirlenmesi, performans kriterleri ve bu alanda kullanılacak hammaddelerin oluşturulması gereklidir. Elemanların eğitiminde ise elamanların eğitim ihtiyaçları çerçevesinde eğitim programlarının değerlendirilmesi gereklidir. Tüm bu çalışmalar kapsamında iş analizleri gereklidir. Hammadde olarak kullanılacak kriterler arasında ise insan psikolojisinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi yer alıyor. İnsan kaynakları departmanında günümüzde daha çok insan merkezli çalışmalar yapılmaktadır. Bu da bu alandaki uzmanların daha çok psikoloji alanında etkin olmasının bir gereklilik olması üzerinde durmaktadır. Ancak bu şekilde motivasyon alanında doğru adımlar atılarak, çalışanların daha huzurlu çalışma ortamlarında çalışmaları sağlanabilir. Bu durumda da insan psikoloji, insanı temel alan bu uzmanlık alanının en çok ihtiyacı olacak başlığıdır.

By |2018-07-13T10:14:23+00:00Ağustos 20th, 2018|Genel|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment