İletişim İçin : +90 541 550 1782 - 0 216 550 17 82 | Whatsapptan Ulaşın :0 541 550 17 82|bilgi@ikussu.com

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM 

//İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM 

 

Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin inanılmaz boyutlara ulaşmasıyla beraber yaşanan sosyal, 

ekonomik ve kültürel değişimler; bireyi ve toplumu büyük ölçüde etkilemektedir. Yaşanan bu 

değişim ve gelişim örgütler arası rekabet yaratmaktadır. Böyle bir ortamda örgüt varlığını 

devam ettirmek istiyorsa elindeki maddi ve insan kaynaklarını en iyi şekilde kullanmalıdır. 

İşletmeler yaşanan gelişmelere uyum sağlamak ve başarılı olmak için sahip olduğu insan 

kaynağını önemsemektedir. Bu noktada insan kaynağına yapılan en büyük yatırım; eğitim ve 

geliştirme uygulamaları olarak kabul edilmektedir. Eğitim, günümüzde temel ihtiyaç haline 

gelmiştir; ihtiyaç giderilmediği zaman kişinin gelişimi sekteye uğrar, uyum zorlaşır ve işletme 

olumsuz yönde etkilenir. 

Son zamanlarda insan kaynaklarının ön plana çıkması ve insanın işletmedeki değerinin 

artması; işletmeleri, yeniliklere ve değişimlere adapte olmaya yönelik faaliyetler 

gerçekleştirmeye itmiştir. Ve bu noktada en önemli araç eğitimdir. Eğitim; hayat boyunca 

devam eden bilgilenme ve yetenekleri geliştirme sürecidir. Belirli bir iş alanında bilginin 

artmasını ve yapılan işin daha iyi yapılmasına yardımcı olur. Eğitim yoluyla kişinin tutum ve 

davranışları şekillenir. 

İnsan kaynakları eğitimi; bireylerin örgütte yüklendikleri görevleri daha etkili yapabilmeleri 

için mesleki bilgi ufuklarını geliştiren, olumlu değişimleri amaçlayan, bilgi ve becerileri arttıran 

eğitsel eylemlerdir. 

İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitimin Yararları: 

  • Verimliliği arttırır 
  • Çalışanların bilgi, beceri ve yetenek düzeyini artırır 
  • Çalışan-işveren ilişkilerini geliştirir 
  • İş tatminini yükseltir 
  • Kişisel amaçların gerçekleştirilmesini sağlar 
  • Ürün ve hizmet kalitesi artar 
  • Çalışanların yeniliklere uyum süreci kolaylaşır 
  • Zamandan tasarruf sağlanır 
  • Çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarını artar 
  • Örgütü motive eder ve çalışanlar arası iş birliğini arttırır 

İnsan kaynakları eğitimleri hakkında bilgi ve destek almak için İK ÜSSÜ’nü aramayı 

unutmayın! 

Sena AL

2019-10-11T06:20:21+00:00

Yorum Yazın

Sohbeti Aç
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?
Powered by