İNSAN KAYNAKLARINDA KARİYER YÖNETİMİ UYGULAMALARI

//İNSAN KAYNAKLARINDA KARİYER YÖNETİMİ UYGULAMALARI

İNSAN KAYNAKLARINDA KARİYER YÖNETİMİ UYGULAMALARI

 

            İşletmelerin başarılarındaki temel nitelikler insanların yeteneklerinin ve becerilerinin sürekli olarak geliştirilmesidir. Bu gelişmeye açık olma durumu çeşitli kariyer planlamaları oluşturmakta ve daha etkin, daha verimli olma imkânı oluşmaktadır. Bireyler çalışma ortamlarda becerilerini ve yeteneklerini geliştirerek kariyer imkânları oluşturabilirler. Bu şekilde bireyler yaptıkları işten daha fazla tatmin olur. Daha çok gurur duyar. Genel olarak işletmeler teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde yeni iş yöntemleri ortaya çıkması ile motivasyon faktörleri olarak farklı kariyer planlamaları yapabiliyorlar. Bu şekilde ekiplerinin sürekli dinamik ve gelecekteki taleplere hazır olarak çalışma durumlarını sürdürmektedirler. Firmalar hızlı rekabet şartlarına uyum sağlayabilmek için kariyer geliştirme ve kariyer planlama çalışmalarını geliştirmektedir. Yenidünya düzeninde ortaya çıkan kariyer yönetimi uygulamaları farklı bakış açıları ortaya çıkarmaktadır. Pazar anlayışı farklı ölçeklerdeki işletmeler için dünya çapında bir yer olmaktadır. Bu da firma ve çalışanların birbirine karşı olan bakış açılarında yeni anlayışlar ortaya çıkarmıştır. Süreç içerisinde kabul edilen kalite bilinci, örgütteki insanın ön plana çıkarılmasını sağlamıştır. Gelişmeye dönük ilişkiler içerisinde kendini bulan örgütler,  iş yaşamında belirli bir kalite ortaya çıkarmıştır.

Kariyer genel olarak tanımlamak gerekli olduğunda bireylerin karşısına çıkabilecek fırsatlar, psikolojik ödüller, görkem ve daha iyi bir yaşam şekli olarak tarif edilebilir. Farklı bir deyiş ile işletmenin merdivenlerinden yukarı doğru hareket etmek olarak ifade edilebilir. Kariyer planlamaları günümüzde etkin örgüt planlamalarının temelini oluşturmaktadır. Buna göre çalışanlar bazı durumda pozisyonları değişmese de aynı alanda beceri ve bilgilerinin artması ile de daha başarılı bir kariyer elde edebilirler. Bu da kariyer kavramının iki farklı alt başlıktan oluşmasını sağlıyor. İlk kısımda birey çalıştığı pozisyonda çalışma ortamı ile ilgili konumunu bilir. Ve gelecekte nerde ya da nasıl olmak istediğini de belirleyecektir. Bu alanda birey kendi mevcut becerileri ve bilgisinin farkında olması gereklidir. Gelecekte sahip olması gereken beceri ve bilgiyi de bu şekilde algılayabilir.  İkinci aşamada ise kendi amaçlarını dikkate alan birey, çalıştığı firmanın amaç ve yöntemleri ile karşılıklı bir etkileşim içerisindedir. Bu kısımda bireysel amaçlar ve firmaların amaçları bağdaştırılacaktır. Bu kısımda iş dünyasına girişten başlayarak transferler ve iş değiştirmelerde bu kapsamda incelenebilir.

Kariyer yönetiminde hangi kısım kullanılırsa kullanılsın çalışan yaratıcılığına önem verilmektedir. Kariyer planlaması yapılırken öncelikle kapsanacak olan insan kaynağı net olarak belirlenmelidir. Bu şekilde yapılan planlamada örgütteki bütün işlerin kapsanması gereklidir. Sonrasında ise kariyer yörüngesinin çizilmesi gereklidir. Pozisyonların fonksiyonel özellikleri belirlenmelidir. Uygulamalarda benzerlik gösteren işlerin bir araya toplanmasının ardından bu işler arasında mantıksal bağların kurulması da gereklidir. Önemli bir kısım ise kariyer danışmanlarının atanmasıdır. Dışarıdan alınabilecek profesyonel danışmanlar bu alanda kullanılabileceği gibi, insan kaynakları yöneticileri de danışman olarak kullanılabilir. Dışarıdan gelen danışmanlarla iş verenlerin çok daha rahat bir şekilde iletişim kurabilecekleri söylenebilir. Bu kısımda olması gereken dışarıdan gelen danışmanın firmayı dışardan bir göz olarak değerlendirmesidir. İçeride olan bir yönetici danışman aynı başarıyı gösteremeyebilir. Bu tamamen kullandığı kaynaklara ve bakış açısına göre değişir.

Bireysel planların geliştirilmesi, kariyer yörüngeleri oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu aşamadan sonra ise işler bir araya toplanır ve daha sonrasında bireysel planlar hazırlanarak, geliştirme süreci başlatılır. Kariyer planlaması yapılırken kişisel kariyer amaçlarının baz alınması gereklidir. Birey kendi kariyer planlarında kendini keşfedebilir. Çevredeki fırsatları değerlendirerek farklı amaçlar oluşturacaktır. Etkin bir kariyer planlaması yapmak için kullanılabilecek dört yöntem bulunuyor. Bu başlıkta çalışanları gelecekteki ama aynı zamanda şu anki kariyer planları ile ilgili bilgilerin alınması gereklidir. İkinci metot ise danışmanlardır. Yapılacak olan kariyer planlamasında çalışanlarla örgüt amaçlarının bir araya gelmesini sağlayacak profesyonel danışmanlardan faydalanabilir. Üçüncü olarak ise workshoplar olmaktadır. Bu metotta çalışan ilgi alanlarını, durumlarını ve yeteneklerini tespit etme çalışmaları yapılmaktadır. Çalışanlar bu yöntemde kariyer amaçları oluşturmak ve planlarını geliştirmek cesaretlendirilerek karşılıklı bir yardımlaşma oluşturulur. Bireyi geliştiren materyaller kariyer planında çok önemlidir. Bunlar arasında makaleler, iş kitapları sayılabilir. Sonuncu kısımda ise değerlendirme raporları yer alıyor. Bu alanda mesleki ilgi, yetenek, eğilim ve kariyer amaçları doğrultusunda yapılan değerlendirme çalışmalarının tanımlanması söz konusu olacaktır.

By |2018-07-13T10:15:29+00:00Ağustos 27th, 2018|Genel|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment