İNSAN KAYNAKLARINDA MOTİVASYON YÖNTEMLERİ?

//İNSAN KAYNAKLARINDA MOTİVASYON YÖNTEMLERİ?

İNSAN KAYNAKLARINDA MOTİVASYON YÖNTEMLERİ?

 

            Harekete geçirici olarak tanımlanan motivasyon kelimesi, bir ya da birden çok insanı belirli bir hedefe doğru harekete geçirmek için kullanılan güç olarak tanımlanabilir. Genel olarak özendirme yolunda yönetici açısından çeşitli olanakların oluşturulması ile ortaya çıkmaktadır. Yöneticilerin bu olanakları oluşturması gereklidir. Ayrıca yöneticinin en önemli görevi etkin bir örgüt oluşturmaktır. Bunun için motive olmuş iş görenlerle bu hedef ulaşılabilir. Bir işletmede çalışan elemanlardan her biri verilen görevi yerine getirebilmek için çaba harcamağa istekli olması gereklidir. Bunun aksi durumlarda yönetsel etkinliklerden herhangi bir sonuç alınamaz. Motivasyonun rolü ise bu isteğin oluşmasıdır. Motivasyon sürecinin başlaması için tatmin edilen bir takım ihtiyaçların dürtüsünün elde edilmesi gereklidir. İşletmeler açısından motivasyon çok önemlidir. Personelin verimliliklerinin arttırılması için onları teşvik eden faktörlerin araştırılması gereklidir. Bunun için en önemlisi de personelin ihtiyacını uyaran motivedir. Yapılan bu çalışmalardan başarı elde edilemiyorsa personelin ihtiyacı doğru bir şekilde karşılanamıyor demektir.

Kişilerin bekleyişlerinin ve ihtiyaçlarının, amaçlarının, davranışlarının bu şekilde takip edilerek kendi performansları hakkında bilgi verilmesi yönetici açısından motivasyon sağlanması olarak değerlendirilmektedir. Motivasyon sürecinin tam olarak belirlenebilmesi için kişilerin amaçlarını, davranışlarının sürdürülmesi olanakları şeklinde devam eden konuların detaylı bir şekilde incelenmesi gereklidir. Yönetici esasında insan ihtiyaçlarını anlamalı ve organizasyonel hedeflerini çalışanlarla beraber gerçekleştirebileceğini unutmaması gereklidir. Eski metotlardaki yöneticiler çalışanlarının işlerini sevmediklerini düşünebilirler. Ancak çalışanlardaki bu korkunun ödüller ve parasal karşılıklarla giderilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Kısa vadede bir motivasyon oluştursa da uzun vadede personelin işten bıkması söz konusudur. Bu nedenle motivasyonların çeşitli insanların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir süreç olarak görmek gereklidir. Yönetici her davranışın mutlaka bir nedeninin olduğunu unutmaması gereklidir. Bu nedenle rekabet, başarma ve statü güdüsü ile hareket etmemesi önemlidir. Çalışanlar açısından motivasyon konusunda ise insanları neyin motive ettiğinin bilinmesi ile davranışlarının anlaşılması mümkün olabilir. Bunun için insanların gözlem yapması ve çevresini tanıması gereklidir. Bu şekilde insan kaynakları yöneticileri hem çalışanları, hem de yöneticileri çok iyi bir şekilde anlayabileceklerdir.

Sistem, işletme ve çalışanlar bakımından motivasyonun yararları çok fazladır. Bunlar arasında çalışanların temel ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması için olanakların hazırlanması söz konusudur. Bunun yanında personelin toplumsal ihtiyaçlarının da karşılanması için olanakların hazırlanması söz konusu olacaktır. Bunlara örnek olarak çalışma saatleri, sosyal güvenlik, aile yardımları ve kültürel olanaklar sayılabilir. Toplantılara katılma olanakları, danışılma olanakları ve karalara katılma olanakları ile çalışanların egolarının tatmin edilmesi sağlanabilir. Değişen toplumsal, ekonomik, teknolojik koşullara göre işletmelerin esnek motivasyon sistemlerine göre hazırlanması gereklidir. Bir insan kaynakları uzmanının çalışanlarını iyi tanıması ve kendi alanlarında parlamaların sağlamak için motivasyon çok önemlidir. Farklı çalışan tiplerine göre geliştirilebilecek olan motive olanakları bulunmaktadır. Bazı elemanları savunucu olmaktadır. Düzenli iletişim kurmalı, işlerin nasıl ilerlediğini bu tip insanlara doğru bir şekilde anlatılması gereklidir. Bu tip çalışanların motivasyon sürecinde hizmetin ödüllendirilmesi de son derece önemlidir. Bu gibi farklı karakterlere sahip farklı çalışanlar olabilir. Bu alanda öncelikle çalışanın çok iyi bir şekilde tanınması, sonrasında karakterine uygun olarak motivasyonların sağlanması çalışma alanında çalışanlara verim kazandıracaktır.

By |2018-07-13T10:12:12+00:00Ağustos 6th, 2018|Genel|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment