İNSAN KAYNAKLARINDA YETKİNLİKLER

//İNSAN KAYNAKLARINDA YETKİNLİKLER

İNSAN KAYNAKLARINDA YETKİNLİKLER

İnsan kaynakları günümüz ekonomisinde çok değerlidir. Finans, pazarlama, satış, geliştirme, organizasyonun araştırması gibi bölümlerde stratejik olarak çok önemlidir. İnsan kaynakları doğru bir şekilde kullanıldığında işletmelerin büyüme ve gelişme süreçleri üzerinde olumlu etkilerde gösterebilmektedir. Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesinde de aktif bir rol oynamaktadır. Bu nedenle son dönemlerin en gözde mesleklerinden biri olmaktadır. Esasında kişi kendisi için en uygun olan mesleği tanımlamasında öncelikle kendini tanıması gereklidir. Özellikle güçlü ve zayıf yönlerini doğru bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Kabiliyetlerini keşfeden bireylerin meslek tercihi aşamasında avantajlı olacağı düşünülebilir. İnsan kaynaklarını bir meslek olarak seçmek isteyenler ise bazı aşamaları gözden geçirmeli ve nitelikli veriler ile doğru bir tanımlama yapılması çok önemlidir. İnsan kaynaklarını bir meslek olarak seçmek isteyen bireylerin bazı yetkinliklere sahip olması gereklidir.

Öncelikle belirli bir kabiliyet gereklidir. İnsan kaynakları alanında çalışacak bireylerin yetkin çalışanları motive edebilmesi gereklidir. Öncelikle çalışanı düşünmek, sonrasında ise hazırladığı stratejiye göre kaynak ve zaman ayırabilmesi önemlidir. Kuruma kazandırdığı çalışanlarda yetkinlik ve kuruma bağlılık aramalıdır. Çünkü belirli yetkinlikleri olan bir ekip uzun vadede önemli kazanımlar ortaya çıkaracaktır. İnsan kaynakları profesyonellerinde hız yetkinliği de çok önemlidir. Önemli değişimlerin hızlı bir şekilde yapılması hızlı bir değişim sağlayacaktır. Bu da yeni pazarlara, ürünlere hatta gelişen iş süreçlerine karşı hızlı bir adaptasyon süreci oluşturacaktır. Bu aşamada hızı engelleyecek organizasyonel virüslerin temizlenmesi bu aşamada İK’cıların en önemli görevleri arasında yer alıyor. Üçüncü bir yetkinlik ise ortak zihniyet olarak tanımlanabilir. İnsan kaynakları elemanları markaların şirket markası olarak geçiş aşamalarında yöneticiler arasında ortak bir algı oluşturmaktadır. Bu algının oluşması çok önemlidir. Ayrıca müşterileri, çalışanlar için bu ortak algının oluşturulması gereklidir. Sorumluluk bu alanda profesyonel olarak çalışan insan kaynakları için elemanları için çok önemlidir. Performans odaklı olarak çalışan şirketlerde hedeflere ulaşma alanında disiplinli çalışma çok önemlidir. Çalışanların beklenen performanslarına ulaşmaları sonucunda bu genel olarak bir şirket yeteneği haline gelir. Ancak bundan daha önemlisi performans alanında süreklilik sağlanması ve hazırlanan stratejilerin hayata geçirilebilmesidir. Tam da bu alanda ihtiyaç duyulan sistemleri hayata geçiren insan kaynakları personelleri olacaktır.

İş birliği işletme adına etkinliği ve sinerjiyi yakalamak için çok önemlidir. Esasında çok önemli bir meziyet olarak tanımlanan iş birliği, teknolojinin ve ortak hizmetlerin kullanılması ile verimlilik oluşturacaktır. Genel olarak bütün eğer kendinden küçük parçalardan büyük ise ancak o zaman değerli olacaktır. Öğrenim aşamasında ise insan kaynakları profesyonellerinin güçlü bir fikir geliştirme yetkinliğinin olması anlamında kullanılabilir. Bunun yanında sürekli gelişim yolu ile yetkinlik transferi, deneyleme, kıyaslama, yeni fikirler geliştirmek konusunda insan kaynakları hem kendini bireysel olarak geliştirmesi gereklidir. Hem de ekip olarak öğrenmeye teşvik edecek fırsatlar oluşturmaktadır. En önemli yetkinlik ise liderliktir. Liderlik markasının oluşması için doğru sonuçların doğru şekillerde üretilmesi ve çalışanların geliştirilmesi gereklidir. Organizasyonlar kendi liderlerini geliştirebildiklerinde yetenekli olacaklardır. Bunların yanında müşteri bağlantısı, yenilikçilik, stratejik birlik sağlama gibi yetkinliklerde insan kaynakları profesyonellerinin sahip olması gereken özellikler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

By |2018-05-22T12:38:13+00:00Haziran 1st, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment