İletişim İçin : +90 541 550 1782 - 0 216 550 17 82 | Whatsapptan Ulaşın :0 541 550 17 82|bilgi@ikussu.com

İNSAN KAYNAKLARININ DİĞER DEPARTMANLARA ETKİSİ

//İNSAN KAYNAKLARININ DİĞER DEPARTMANLARA ETKİSİ

İNSAN KAYNAKLARININ DİĞER DEPARTMANLARA ETKİSİ

Küreselleşme sürecinde tüm firmaların insan değer vermenin ne kadar önemli olduğunu anlamış durumdadır. Her işletme çeşitli birimlerden oluşur. İnsan kaynakları birimi de bu bölümlerde yer alan personelin organizasyonunu sağlamaktadır. Bu birimler işletmedeki işe alım süreci dahil olmak üzere işyerine gerekli olan insan kaynağının sağlanması, eksikliklerin giderilmesi, personelin organizasyonu sağlaması ile de tanımlanabilir. İnsan kaynakları birimi firma içerisinde personellerin işe alım sürecinin yanında organize edilmesi, yönetilmesi, iş süreçlerinin takip edilmesi gibi görevlerde üstlenmektedir. Bu birimlerde çalışan profesyoneller kariyer ve iş sitelerinden personel açıkları için taramalar yaparak işe alımlara karar verir. Şirketlerin hedefleri çerçevesinde insan kaynaklarını ilgilendiren planlamalar yapmaktadır. Çalışanların iş tanımlarını yapmak için departman yöneticileri ya da farklı işletmelerle konuşan insan kaynakları, adayların eğitim durumlarını ve tüm özelliklerini incelemektedir. Adayların referans kontrolleri de çok önemlidir. Bu çalışmalar çerçevesinde gerekli raporlamaları yapmaları da önemlidir.

İnsan kaynakları bir nevi işletme için ana bir gövde oluşturan birimdir. Oluşturulan bu ana gövde, ana iskelet üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Yönetim işlevlerine bakıldığında pek çok aşamadan geçen çalışmalar göze çarpacaktır. Tüm bu çalışmaların ortak paydası ise verimlilik ve iş yapımını kalitesi olacaktır. Planlama aşaması insan kaynakları yöneticilerinin çalışmalarının ilk kısmıdır. Yeterli ve gerekli iş gören gereksinimi saptanır. Bu nedenle iş analizleri yapılır. Bu analizler ise yapılacak işin niteliğini, gereklerini, niceliklerini ve çalışma koşullarının araştırılmasıdır. İnsan kaynakları yönetimi bir örgüt için yeterli sayıda, kalitede ve nitelikte personelin istihdam edilmesidir. Bu süreç ise kadrolama sürecidir. Bir işletmede çalışan nitelikte personel planlaması yapılmakta ve personeller arasında seçimler yapılmaktadır. Bu aşama da işe alım süreci başlar.  Sonraki aşama ise iş değerlendirme ve ücretlendirme olmaktadır. Bu kısımda insan kaynakları uzmanları belirli kriterler çerçevesinde mevcut diğer işleri kıyaslamaktadır. Yapılan değerlendirmeler ile iş görenlerin çalışmaları karşılığındaki hak ettikleri tutar belli olur. Personelin hak ettiği ücreti alabilmesi çalışma hayatında verimliliği çok önemli bir şekilde etkileyecektir.

Performans aşamasında personellerin işlerinde gösterdikleri başarıların dereceleri ve yapılan işlerin gereklilikleri dikkate alınmaktadır. Başarılı ya da başarısız personeli birbirinden ayırmak çok önemlidir. Bu şekilde performansı yüksek olan personeller ödüllendirilmektedir. Bu çalışma iş yerinde motivasyonu artıracak ve çalışan, yönetim arasındaki ilişkileri geliştirecektir. Personellerin bilgilerini, yetenekleri artıran eğitsel faaliyetler sürdürülür. Sonrasında ise insan kaynakları personelleri kariyer planlama çalışmaları yapılmaktadır. İnsan kaynaklarının etkin olarak kullanılması ile performans ve verimin artmasını sağlayan esas kısım ise kariyer planlaması olacaktır. Personele sunulan terfi imkanı işletmeye bağlılığı artırmaktadır. Bu şekilde çalışanların iş tatminleri de artacaktır. Bu şekilde çalışanların iş başarıları da artar. Bir diğer kısım ise öneri alımları ve ödüllendirme sistemidir. Toplam kalite anlayışı çerçevesinde çalışanlara öneri verme fırsatı verildiğinde iyileştirme çalışmaları ile etkin bir katılım sağlanabilir. Bu şekilde katılımların motivasyonu artırması söz konusudur. İnsan kaynakları yöneticiler bu şekilde her departmandaki personelin motivasyonunu artırmaktadır. Bu da genel olarak işletmenin hedeflediği başarıya ulaşmasını sağlamaktadır. Personelin düzenli takibinin sağlanması verimli bir çalışma sistemi oluşmasını sağlayacaktır.

By |2018-06-27T11:43:42+00:00Haziran 30th, 2018|Genel|0 Comments

Leave A Comment