İletişim İçin : +90 541 550 1782 - 0 216 550 17 82 | Whatsapptan Ulaşın :0 541 550 17 82|bilgi@ikussu.com

Örgütsel Adanmışlık

//Örgütsel Adanmışlık

Örgütsel Adanmışlık

Günümüz bilgi çağında yönetim anlayışı hızla değişmektedir. Bu değişime ayak uydurabilmek için yöneticilerin çalışanlarla olan ilişkilerini gözden geçirmeleri, yeni bir boyut kazandırması gerekmektedir.

Örgütsel bağlılık bu açıdan en kritik konulardandır. Çünkü örgütsel bağlılık kişinin örgüte karşı hissettiklerinin bir ifadesidir. Çalışanların memnuniyeti işveren tarafından mal ve/veya hizmet üretmek gibi temel bir amaç olarak görülmelidir.  Bu amaç gerçekleştiğinde birey çalıştığı örgütün hedeflerini benimseyebilmesi o örgüt için örgütsel bir bağlılık oluşturabildiği anlamına gelmektedir. Örgütsel bağlılıkla ilgili öne çıkan kişisel özellikler örgütsel bağlılık türlerini şekillendirmiştir.

Çalışanların örgütün amacı için bir çaba sarf etmesi amaçlarını benimsemesi için yaptığı çalışmaları, Meyer ve Allen psikolojik 3 boyutu olduğunu öne sürmüştür.

1) Duygusal Bağlılık; En arzu edilen en güçlü bağlılık türüdür. Birey ile örgütün özdeşleşmesi, kişinin kendini örgütün bir parçası gibi görmesidir.

2)Normatif Bağlılık; Ahlaki bir görüşle çalışanların örgütten ayrılmamaları gerektiğini düşünmeleri, örgüte borçlu olduğunu düşünmesi, içten bir minnet duymasıdır.

3)Rasyonel Bağlılık; Sağladığı fırsat ve olanakları örgütten ayrıldığında kaybedeceğini düşünmesi ile ortaya çıkar. Zorunluluk nedeniyle çalışmaya devam eder.

Kurumunuza özel ücretsiz tanımlayabileceğimiz çalışan memnuniyet anketleri paketlerimizden yararlanarak birçok alanda ön görüde bulunabilir, örgütsel bağlılığınızı arttırmak için yapacağınız çalışmalarda sizlere destek olabiliriz.

2019-06-27T10:26:51+00:00

Leave A Comment