İletişim İçin : +90 541 550 1782 - 0 216 550 17 82 | Whatsapptan Ulaşın :0 541 550 17 82|bilgi@ikussu.com

Öz Farkındalık

//Öz Farkındalık

Öz Farkındalık

BİZİM İÇİN ÖZ FARKINDALIK

Öz farkındalık, kendi kişiliğimizin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme, olaylar karşısında gösterdiğimiz tepkileri hissettiğimiz duyguları anlama ve bu tepkilerimizin kendimize ve çevremizdeki insanlara etkisini kavrama becerimizdir. Araştırmalar öz farkındalığı iki bölüme ayırmanın doğru olacağı yönünde. Bunlar içsel öz farkındalık ve dışsal öz farkındalıktır. İçsel öz farkındalık kendi değerlerimizi, tutumlarımızı, çevremizle uyumumuzu olaylar karşısında verdiğimiz tepkileri ve bu tepkilerin başkalarına olan etkisini ne kadar görebildiğimiz olarak tanımlanmıştır. Dışsal öz farkındalık ise yine aynı faktörler (değerlerimiz, çevreyle uyumumuz, tepki, duygu ve düşüncelerimiz) açısından başkalarının bizi nasıl gördüğünü anlayabilmemizdir. Bu iki tür farkındalığın biri yüksek olduğunda diğerinin düşük olacağı gibi bir varsayım yapmak yanlıştır, çünkü iki farkındalıkta özellikle bir yönetici için sahip olunması gereken bir özelliktir. Araştırmalar kendisine çok güvenen, çalışanlarından geri bildirim almak istemeyen yöneticilere yapılmış ve bu özellikteki yöneticilerin alt kademedeki diğer yöneticilere kıyasla daha hatalı oldukları bulunmuştur. Kendimizi tanıyabilmenin, çevremizdeki insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünün farkında olabilmenin en büyük yardımcıları empati ve geri bildirimdir. Çevremizden, çalışanlarımızdan geri bildirim almak farkındalıklarımız konusunda kendimizi tanıma, duygularımızı kavrama konusunda bizi büyük ölçüde ileri taşıyacaktır.

Diğer yandan iç gözlem ve öz farkındalık arasındaki ilişki bu konuda önemli bir yere sahip olan farkındalık ölçütleridir. İç gözlemin öz farkındalığı arttıracağı yönündeki düşünceler yanlıştır. İç gözlem kendi duygu düşünce ve davranışlarımızın nedenlerini incelemek sorgulamak anlamına gelmektedir. Tabii ki iç gözlem öz farkındalığı geliştirir. Sonuçta kendimizi tanımak farkındalıklarımızı kavrama yolunda bize büyük fayda sağlar. Ama burada önemli olan iç gözlemimizi doğru yapıyor olabilmemizdir. Araştırmalar gösteriyor ki çoğu insan iç gözlemin ne olduğu konusunda çok farklı ve yanlış düşünceye sahip. Öncelikle bilmemiz gereken şey, iç gözlem yaparken dikkat edeceğimiz çok önemli bir husus bulunmaktadır. Bu da iç gözlem yaparken kendimize sorduğumuz, cevabını aldığımızda ise büyük bir umutsuzluğa ve olumsuzluğa kapıldığımız neden? sorusudur. İnsanlar neden sorusu karşısında kendisini haklı çıkarmaya, çelişkili durumları görmezden gelmeye ve düşüncelerini ilk buldukları açıklama kalıbına uydurmaya meyillidir. Araştırmalar sonucunda bulunan iç gözlem yaparken kullanılacak doğru soru ne? olmuştur. Neden başaramadım? yerine, bunu başarmak için ne yapabilirim diye sorduğumuz taktirde başarılı bir iç gözlem ve bunun etkisi doğrultusunda başarılı bir öz farkındalığa adım atmış oluruz. Sonuç olarak, iç ve dış öz farkındalığa sahip olmak için geri bildirim almaktan kaçınmayan eleştirilere açık olan ve empati yapabilen, neden sorusu terine ne sorusunu soran liderler kendilerini daha net görmeyi öğrenebilirler.

2018-12-24T11:38:58+00:00

Leave A Comment