İnsan Kaynakları Konusunda Uzman mısın?

/İnsan Kaynakları Konusunda Uzman mısın?

İnsan Kaynakları Konusunda Uzman mısın?

İK Uzmanları bugün, aday tanıma, eleman seçme, iş hukuku, danışmanlık yapma, liderlik, yöneticilik, eğitmenlik, gibi işlerde çok başarılı olabiliyorlar. Eğer siz de İK Uzmanıyım diyorsanız, bir kaç soruyla kendinizi test edin. Bakalım skorunuz ne olacak?

Not: Aşağıdaki sorular akademik ölçüm kriterleri ne dayanmamaktadır, basit bir skala üzerinden eğitim amaçlı hazırlanmış olup sadece tüm katılımcıların kendilerini değerlendirmesine olanak sağlar.

Aylık 2.000 TL brüt ücret sözleşmesi bulunan bir personel eğer iki gün rapor alır ise gelmediği raporlu günler “yasal olarak” maaşından kesilebilir mi?

18 ya​şı​ndan küçük​,​ evli bir​ kadın personel​ i​şe giriş yapman gerekirse​ asa​ğı​daki seçeneklerden hangisi ge​ç​erlidir​?

HCROI ne tür bir hesaplama içerir?
Analık izni sonras​ı​ k​ı​smi sureli ​ç​al​ışma talebinde bulunacak personel​,​ ne kadar sure ​ö​nce ​ş​irketine haber vermelidir​?​
COHORT Analizi nin aşağıdakilerden hangi İK fonksiyonunda kullanılması daha sık görülür
A​şağı​dakilerden hangi​leri​ eğitim ihtiya​ç​ analizinde kullanıla​n​ teknik​lerdendir​​?​
İŞ ARAMA İZNİ kullanan personele iş arama izin saat ücreti, toplu olarak ödenmek istenirse Pazar günleri içinde izin saat ücreti ödenir mi?
Asa​ğı​dakilerden hangisi ​ü​cret bantı kurarken daha detaylı bir analiz gerektirir​?​
POLİVALANS tablolarının aşağıdaki sistemlerden hangisinde kullanılması pek tercih edilmez?
Personelin iş sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanununun 25/ III Md.(Zorunlu nedenlerle fesih) gereği işveren tarafından fesh edilirse işsizlik sigortasından yararlanabilir mi?
Email
Adınız
2018-09-10T13:22:55+00:00

3 Comments

  1. İrem Şubat 27, 2019 at 11:24 pm - Reply

    Elinize sağlık

  2. Melike Kasım 16, 2018 at 6:04 pm - Reply

    🤝

  3. mehmet rifat Mart 29, 2018 at 5:23 pm - Reply

    elinize sağlık

Leave A Comment