1) İnsan Kaynakları Nedir?
İnsan Kaynakları (İK), şirketin ihtiyacı olan iş gücü için araştırma yapan, gereken iş alımını yapmakla, alınan bu kişileri gözlemlemekle, işe girmeden önce yapılması gereken antrenman programını alınacak kişilere uyumlu olarak hazırlamakla ve şirket ile işçi uyumunu sağlamakla görevli olan departmandır. İnsan Kaynakları (İK) birimleri, 21. Yüzyılda hızla değişim yaşayan iş dünyasını ve gittikçe artan nitelikli çalışan arayışına yardımcı olmakla kilit bir rol üstlenen şirket kollarından biridir.
“İnsan Kaynakları” terimi, ilk kez John R. Commons (Amerikalı Kurumsal Ekonomist) tarafından “The Distribution of Wealth” isimli kitabında 1893 yılında kullanılmıştır. Fakat 19. Yüzyılın sonuna kadar İnsan Kaynakları departmanları şirketlerde yer almamış, işveren ve işçiler arasında tam olarak anlaşılamamıştır.
2) İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?
Araştırmalara göre İnsan Kaynakları (İK) Departmanlarının bulunduğu şirkete katması gereken hayati öneme sahip 6 anahtar görevi vardır. Bunlar;
• Çalışanlardan alınabilecek en verimli ortamı yaratmak.
• İş değerlendirmeleri yapıp, yetkinliklere göre ücretlendirme yapmak.
• Bireysel ve kurumsal performansı artıran motivasyon stratejileri geliştirmek.
• Şirket içindeki rekabet gücünü artırmak için gerekli yenilik, yaratıcılık ve esneklik uygulamalarını artırmak.
• Gelişen iş yönetimine, yedekleme planlamasına, kariyer gelişimine ve kurumlar arası hareketliliğe yeni yaklaşımlar uygulamak.
• Personeller için tasarlanmış olan eğitimlerin, gelişen teknoloji ile entegrasyonunu sağlamak.
3) İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi İle Neler Yapılır?

İnsan Kaynakları eğitimi ile yapabileceğimiz işler:
• Arabulucu: İşçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemekle görevli olan tarafsız kişi. Aynı zamanda, şirketin içinde oluşan anlaşmazlıklarda hukuk sürecine girmeden bir orta yol bulup çalışan memnuiyetini sağlamakla görevli olan yönetici konumundaki kimse.
• İnsan Kaynakları Çalışanı: Şirket içinde bulunan İnsan Kaynakları biriminde çalışan kimse
• Büro Müdürü: Şirketlerde bulunan İnsan Kaynakları departmanın veya motivasyon departmanlarının yönetiminden sorumlu olan kimse
• Mesleki Psikolog: Mesleki psikolog mesleği, çalışanların işte nasıl davrandığına odaklanarak, onların üretkenliğini, iş tatmin kârlıklarını ve iş üzerine verebilecekleri yararlılığı artırmak üzerinde çalışırlar.
• Eğitim ve Gelişim Uzmanı: Bu meslek grubunun isminde de geçtiği gibi, işe alınan yeni çalışanların oryantasyonlarının en iyi şekilde sağlanmasından ve geri kalan zamanda da gelişimlerinin takip edilmesinden sorumlu kimse.
İnsan kaynakları uzmanlığına terfi eden bir birey 4890 TL’ye kadar maaş alabilir. İnsan kaynakları uzmanı, kıdemli insan kaynakları uzmanı olarak göreve devam ettiğinde ise en yüksek maaş 6500 TL seviyesine gelir.
Gibi ücret beklentileri ekleyebiliriz.

4) İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitiminin Amacı Nedir ?
Globalleşme olgusunun bir sonucu olarak insanın ön plana çıktığı yoğun rekabet ortamında, uzun ömürlü olmak isteyen işletmelerin, sadece teknolojik yeniliklere değil, aynı zamanda çalışanlardan daha etkin yararlanmaya önem vermeleri gerekmektedir. Günümüzde teknolojik buluşlardaki hızlı değişimlere ve hizmete yönelik ekonominin gelişimine bağlı olarak insan kalitesi, pazardaki rekabet açısından oldukça kritik bir noktaya gelmiştir.
İnsan kaynağının bu denli önemli olduğu göz önünde tutularak, çalışanların işe alımından eğitilmesine, performansından ücret sistemine, kariyer planlarından örgütsel bağlılığa, motivasyonundan memnuniyetine yapılacak olan her türlü değerlendirme işletmelerde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Fakat bu değerlendirmeler yani İnsan Kaynakları Yönetimi, bir çok işletmede profesyonel bir biçimde uygulanmayarak çalışanların verimliliği ve nasıl daha fazlasını başarabilecekleri gözden kaçırılmaktadır.
Bu eğitimin amacı ister kurumsal olsun ister kurumsallaşma sürecinde bir aile şirketi olsun, sektör farkı gözetmeksizin tüm şirketlerin İnsan Kaynakları Bölümlerine uzman profesyoneller yetiştirmektir. 7 haftalık eğitimin sonunda tüm katılımcılar stratejik açıdan insan kaynaklarını ele alabilecek, yorumlayabilecek ve görev yaptıkları şirketlerde tüm İnsan Kaynakları Sistemlerini kurabilecek donanıma sahip olacaklardır.
5) İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi İçin Gereksinimler Nedir ?
Kariyerine İnsan Kaynakları alanında yön vermek isteyenler,
Kurumlarda İnsan Kaynakları Uzmanı olup gelişimine katkı sağlamak isteyenler,
İnsan Kaynakları konusunda kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler,
Farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticiler,
6) Canlı Anlatım Video Konferans Sistemi Nedir?

Bu Eğitim Tarzı Size Neler Sağlar?

İnsan Kaynakları Eğitimimiz diğer online eğitim sitelerinde olduğu gibi daha önceden çekilmiş standart video kaydı üzerinden değil, tüm katılımcıların video konferans sistemi ile canlı olarak izleyip katılım gösterebildiği, eğitmen ile aynı anda uygulamalar yapabildiği, dilediği zaman ve anında eğitmene sorularını ileterek eğitime katılım gösterdiği, grubun kendi arasında konuşarak, görerek ve yazışarak aktif iletişimde olduğu bir formatta aktarılmaktadır.

Canlı Video Konferans Sistemine dilediğiniz yerden dilediğiniz cihazla (cep telefonu, tablet, bilgisayar vb) herhangi bir sorun yaşamadan ve karmaşık bir süreç izlemeden basitçe katılabilirsiniz. Her türlü teknik destek ekibimizce tarafınıza anında sağlanır. Whatsapp üzerinden tarafınıza gönderilecek linki tıklamanız yeterli olacaktır.

İK Sertifikalarınız uluslararası geçerli Türkçe ve İngilizce hazırlanarak kurs bitiminde dilediğiniz yöntemle tarafınıza teslim edilmektedir.

7) EĞİTİM İÇERİĞİMİZ
1.Modül
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE BAKIŞ
• İnsan Kaynaklarının Tarihçesi
• İnsan Kaynaklarının Tanımı
• İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı, İşlevleri
• Stratejik İnsan Kaynaklarına Bakış
• İşletme Nedir? Yönetim Nedir? İnsan Kaynakları İle İşletme ve Yönetim Arasındaki İlişki Nedir?
• Vizyon-Misyon-Strateji Nedir? İnsan Kaynakları İle İlişkisi Nasıldır?
• Strateji Belirleme Teknikleri Nelerdir? Swot Analizi Nasıl Yapılır?
• Fark Yaratma ve Beyin Fırtınası
• Kurumsal Değer Kurumsal İlke ve Kavramlar
• İnsan Kaynakları Politikaları Nasıl Oluşturulur?
• Hedef Belirleme Teknikleri
• Problem Çözme Teknikleri
• Yönetimde Kurumsal Organizasyonun Önemi
• Organizasyon Yönetimi, Organizasyon Şeması Hazırlama
• İnsan Kaynağı Planlaması Nasıl Yapılır?
• Yıllık İnsan Kaynakları İş gücü Maliyeti Hesaplama.

2.Modül
İŞE ALIM SİSTEMİ ve MÜLAKAT TEKNİKLERİ
• İş Nedir? İş Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?
• İş Analizi Süreci, Metodarı Uygulama Alanları
• Görev Nedir? Görev Tanımı Nedir, Nasıl Hazırlanır?
• Aday Başvuru Takip Sistemi Nasıl Kurulur?
• İş Görüşmesine Hazırlık, İş Görüşmesinin Hedefi.
• İş Görüşmesi Teknikleri
• Mülakat Çeşitleri Nelerdir?
• İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Yapıları
• İş Görüşmesinde Yapılmaması Gerekenler
• Görüşme Sonrası Çalışmalar
• Değerlendirme ve Aday Seçimi Nasıl Olmalıdır?
• İş ve Ücret Teklifi
(Not: Bu dersteki tüm çalışmalar birebir katılımcılar ile uygulamalı olarak yapılmaktadır.)

3.Modül
PERSONEL BORDROLAMA ve ÖZLÜK İŞLERİ
• Personel Özlük Dosyası Hazırlama (Yasal Zorunluluklar)
• Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri. Verilmesi Gereken Bildirgeler Nelerdir? Nasıl Düzenlenir? E-Bildirge Uygulaması Nedir? Nasıl Yapılır?
• Personel Bordrosu Hazırlama.
• Brütten Nete – Netten Brüte Ücret ve Maliyet Hesaplama.
• 1475 Sayılı Kıdem Tazminatı Kanunu. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması
• İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları ve İhbar Tazminatı Hesaplaması
• İş Sözleşmesi Nedir? Belirli, Belirsiz, Part-time, İş Sözleşmeleri Nasıl Yapılır? Örnekleri.
• 4857 Sayılı İş Kanun En Önemli Maddeleri Nelerdir? Tüm Kanun Maddelerinin Yorumlanması – Yargıtay Kararları
• 506 Sayılı SSK Kanunu -5510 Sayılı SGK Kanunu, Borçlar Hukuku Konularında Bilmemiz Gerekenler Nelerdir?

4.Modül
EĞİTİM ve GELİŞİM YÖNETİMİ
• Eğitim Nedir?
• Öğrenme Nedir? Öğrenme Türleri Nelerdir?
• Gelişim Nedir?
• Eğitim İhtiyaç Analizi Nasıl Yapılır?
• Eğitim Bütçesi Nasıl Hazırlanır?
• Eğitim Planlaması Nasıl Yapılır?
• Eğitim Organizasyonu Nasıl Yapılır?
• Eğitimlerde Uygulanan Teknikler Neler Olmalıdır? Beden Dili, Diksiyon, Eğitimci İletişimi.
• Eğitim Sonrası Değerlendirme Nasıl Yapılır? Alınan Eğitimin Şirket Karlılığına Etkisinin Ölçülmesi
• Eğitim Raporlaması Nasıl Yapılır?

5.Modül
PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
• Performans Nedir?
• Performans Yönetim Sistemi Nedir?
• Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları Nelerdir?
• Performans Değerlendirme Sistemleri Nelerdir?
• PDS’den Çalışanın Beklentileri Nelerdir? İşletmenin Beklentileri Nelerdir?
• Performans Değerlendirme Sistemi Sonuçları Nerelerde Kullanılır?
• PDS’nin Ücrete Yansıması Ne Şekilde Olmalıdır?
• Büyük Şirketlerin Sistemlerinden Örnekler.
• Uygulamalı Performans Değerlendirme Sistemi Kurulumu Çalışması.

6.Modül
ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ
• Ücret Nedir?
• Ücret Bandı Nedir?
• Ücret Çeşitleri ve Ücret Politikaları
• İş Değerlendirme Nedir Nasıl Yapılır?
• İş Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir? İş Değerlendirme Metodolojisi Örneği.
• İş Değerlemenin Ücrete Yansıması Nasıldır?
• Piyasa Ücret Araştırması Nasıl Yapılır?
• Ücret Sistemleri Nelerdir? Nasıl Oluşturulmalıdır?
• HAY Grup Ücret Sistemi
• Örnek Ücret Sistemi Kurulması

7.Modül
KARİYER YÖNETİM SİSTEMİ
• Kariyer Nedir?
• Kariyer Yönetimi Nedir?
• Kariyer Yönetim Sisteminin Önemi.
• Kariyer Motivasyon İlişkisi.
• Kariyer Haritası Nasıl Hazırlanır?
• Çok Yönlü Kariyer Nedir?
• Kariyer Aşamaları Nelerdir?
• Uygulamalı Kariyer Yönetim Sistemi Hazırlanması

8.Modül
KURUM KÜLTÜRÜ-ÖRGÜTE BAĞLILIK-ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
• Kültür Nedir?
• Kurum Kültürü Nedir?
• Kurum Kültürü Oluşturma Çalışmaları.
• İlke Nedir? Değer Nedir? Kurum İlkeleri ve Değerleri Nasıl Seçilmelidir?
• Çalışan Memnuniyeti Ölçme Teknikleri Nelerdir?
• Çalışan Memnuniyeti Anketi Nasıl Hazırlanır?
• Çalışan Memnuniyet Anketleri Nasıl Analiz Edilir?
• Sonuç Raporu Nasıl Hazırlanır?
• Örgütsel Bağlılığa Etki Eden Faktörler Nelerdir?
• Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faaliyetler Nasıl Hayata Geçirilir?
• Çalışan Memnuniyeti ve Örgüte Bağlılık Konularında Büyük Şirket Örnekleri ve Uygulama Anlatım.

Sohbeti Başlat
Bize Ulaşın
Merhabalar,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?