İletişim İçin : +90 541 550 1782 - 0 216 550 17 82 | Whatsapptan Ulaşın :0 541 550 17 82|bilgi@ikussu.com

Bordrolama Hizmeti

/Bordrolama Hizmeti
Bordrolama Hizmeti2017-01-31T16:05:10+00:00

BORDROLAMA  HİZMETİ

İnsan Kaynakları Üssü, Türkiye’de  Bordro Outsource, İnsan Kaynakları Sistemleri Kurma Projeleri, Teşvik destek çalışmaları ve Kurumsal Eğitim Programları ile sektöre hizmet eden en iyi İnsan Kaynakları şirketlerinden biridir.

 

Bordro outsourcing ihtiyacı en çok insan kaynakları, idari işler ve muhasebe departmanlarının sorumlu olduğu işlerle ve yasal formalitelerle zaman kaybetmek yerine temel iş akışlarına konsantre olmak isteyen ve ücret gizliliğine önem veren kurumlarca tercih edilir.

UYGULAMA

 

 • Bordro sisteminin kurulumunun gerçekleştirilmesi
 • Personele ait bilgilerin sistem üzerinde güncel tutulması, eksik olan bilgilerin talep edilmesi
 • Bordrolamaya ilişkin raporların hazırlanıp her ay şirket yönetimine bildirilmesi
 • Personellere, her ay hazırlanan bordroların hazırlanıp gizliliğe uygun şekilde teslim edilmesi
 • Personellerin AGİ bilgilerinin belli aralıklarla talep edilerek güncelliğinin sağlanması
 • Personellere ait fazla mesai, prim vb. gibi bilgilerin bordroya işlenmesi
 • Yıllık izin, ücretsiz izin bilgilerin bordro sistemine işlenmesi
 • Personel icra takibi kesintilerinin bordroya işlenmesi
 • Personel maaşlarının hesaplanıp ödeme onayına sunulması,
 • Tüm ay bordrolarının saklanması, değişiklik ihtiyacı halinde geriye dönük işlem ve düzeltmeler yapılması
 • Hizmetimiz kapsamında, yasal değişikliklerle ilgili bilgilendirmelerin yapılması,
 • İşe alınan personelin iş sözleşmeleri, özlük dosyaları, SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin yasaya uygun şekilde hazırlanması desteği
 • Personel uyuşmazlıklarında personel savunmalarının ve personele verilecek ihtarların yasalara uygun olarak, işverene avantaj sağlayacak şekilde hazırlanması, bu amaçla personel disiplin yönetmeliğinin uygulanması
 • Aylık E-Bildirgelerin – Banka – Emniyet Bildirimlerinin oluşturulması, SGK ve diğer kurumlara zamanında bildiriminin yapılmasının sağlanması
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının SGK’ ya bildirilmesi
 • Aylık işgücü çizelgesinin hazırlanıp İŞKUR sistemine yüklenmesi
 • İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar hesaplamalarının yapılması

 

ÜCRETLENDİRME

Aylık Olarak Kişi Sayısı Üzerinden Faturalandırılır

0-100 kişi aralığı sabit     2.000 TL + KDV

100 ve üzeri kişi başı        20 TL + KDV

Adınız (Gerekli)

Epostanız (Gerekli)

Telefon Numaranız (Gerekli)