Performans ve Kariyer Sistemi Kurma Hizmeti

Kurumunuzun verimliliğine ve karlılığına olumlu etki edecek bir İnsan Kaynakları ve Performans Sistemi kültürüne sahip olmasını,

Düzenli, adil ve sistematik bir İnsan Kaynağı Yönetimi anlayışı içinde ortaklarınız, müşterileriniz, çalışanlarınız ve üçüncü şahıslara karşı entelektüel sermayeniz ve prestijinizin olumlu yönde farklılaşmasını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Hizmetimizi tüm boyutlarıyla, kontrol ve denetiminize tamamen açık ve şeffaf bir şekilde sunarak size hız ve zaman kazandırıp asıl işlerinize odaklanmanızı sağlayacak ayrıca mali ve hukuki risklerinizi azaltacağız.

Aşağıda hizmet içeriklerimizi bulabilirsiniz.

Performans Yönetim Sistemi Kurulması İş Akış Planı

 • Performans Yönetim Sisteminin etkileri ve verimliliğe somut katkıları ile ilgili üst yönetime ve müdürlere farkındalık sunumu yapılması
 • Yöneticilerin ve çalışanların sistem içerisindeki görevleri ile ilgili taraflara bilgi verilmesi
 • Şirketteki davranış modellerinin performans sistemi kültürüne uygunluğunun analizi
 • Sisteme ön yargılı ve olumsuz yaklaşan kişilerin tespit edilmesi özel görüşmelerle sisteme katkı sağlayacak hale getirilmesi
 • Şirkette geçmiş yapılan çalışmaların incelenmesi
 • Şirket kültürüne uygun performans sistemlerinin yönetime önerilmesi ve seçimi
 • Tüm pozisyonlara ait “Performans Değerlendirme Formlarının” oluşturulması
 • Pozisyonlardan beklenen hedef, yetkinlik ve diğer kriterlerin tanımlanarak formlara işlenmesi
 • Performans ölçüm kriterlerinin, ölçeklerinin ve puanlanma sisteminin şirket kültürüne uygun belirlenmesi
 • Performans formlarının tüm çalışanlara dağıtılması ve imzalatılarak özlük dosyasına konulması, elektronik ortamda yapılması halinde ıslak imzaya hazır hale getirilmesi
 • Performans sisteminin nasıl uygulanacağı ile ilgili “Performans Sistemi Uygulama Prosedürünün” hazırlanması ve tüm çalışanlara duyurulması
 • Performans sisteminin bağlanacağı “Ödül-Ceza Sistemlerinin” kurulması
 • Sistemin sonuçlarının ücret, prim, kariyer eğitim alanlarına etkisi ile ilgili öneri raporu hazırlanarak yönetime sunulması
 • Bir sonraki dönem yapılacak iyileştirmelerin tespit edilmesi ve yönetime sunulması

Kariyer Yönetim Sistemi Kurulması İş Akış Planı

Değerlendirme Merkezi Tanımı

Günümüzde firmaların rekabet avantajı yaratabilmelerinin ve bunu sürdürebilmelerinin temelinde sahip oldukları insan kaynağının önemli bir rolü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle firmalar bünyelerindeki katma değer yaratan ya da gelecekte yaratacaklarına inandıkları potansiyeli yüksek çalışanların belirlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu tür çalışanların belirlenmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması yetenek yönetimin en önemli konularını oluşturmaktadır.

Yüksek potansiyele sahip çalışanların belirlenmesine yönelik çalışmalar seviye gözetmeksizin firma bünyesindeki tüm pozisyonları kapsayan nitelikteki çalışmalardır. Bu tür çalışmalarda her çalışan, bulunduğu pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler dikkate alınmadan, yüksek potansiyele sahip çalışanların sergilediği yetkinliklere göre değerlendirilmektedir.

Değerlendirme Merkezi Amacı

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi çalışmalarında, kurumun çalışanları arasında potansiyeli belirleme ve güvenilir sonuçlara ulaşılması hedeflenmektir.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi, bireyin sahip olduğu yetkinliklerin birden fazla gözlemci eşliğinde, iş benzeri içeriğe sahip birden fazla uygulama ile değerlendirilmesini içeren güçlü bir değerlendirme yöntemidir.

Uygulama çıktıları aşağıdaki 4 amaç doğrultusunda kullanılacaktır;

 • Terfi Süreçlerinde
 • İşe Alım Süreçlerinde
 • Var Olan Çalışanların Gelişim Alanlarının Belirlenmesinde
 • Çalışanlara Gelişim Rehberliği Sağlanmasında

Uygulamaların Kurumsal Faydası

Kişinin potansiyelini iş benzeri uygulamalar üzerinden belirleyerek doğrudan ölçmek, çalışanları daha kolay tanımamızı ve kariyer planları ile ilgili öngörü gücümüzü arttıracaktır.

Birden fazla değerlendirme yöntemi ve gözlemci kullanılması nedeniyle kişinin çok yönlü değerlendirilmesi çalışanların özellikleri hakkında daha objektif sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır.

Uygulama sırasında kişinin sahip olduğu yetkinliklere ilişkin birçok bilgi elde edildiğinden, kişi hakkında zengin bir geri bildirim elde edilecek ve kayıt altına alınacaktır.

Vaka çalışmalarının ve testlerin doğrudan iş ile ilgili olması, katılımcı üzerinde olumlu etki bırakacak ve çalışanlar şirketin kendilerine verdiği değeri hissedecek, çalışanların iç motivasyonları artacaktır.

Çalışanlara dair doğru kararlar verilmesi sayesinde şirket kaynaklarının ve insan yatırımının doğru kullanılması sağlanacaktır.

Kullandığımız Yöntemler

 • Psikolojik Testler
 • Kişilik Testleri
 • Yetenek Testleri
 • Örnek Olaylar
 • Vaka Çalışmaları
 • Sunum Çalışmaları
 • İkili Gözlem
 • Birebir Mülakat

Süreç Hakkında Detaylar

 • Süreçte birden fazla değerlendirici yer almaktadır,
 • Her egzersizde en fazla 6 yetkinlik değerlendirilmektedir,
 • Uygulamada değerlendirilen yetkinliklerin sayısı kullanılan egzersiz sayısına bağlı olarak değişmektedir,
 • Değerlendirilen kişi en az iki simülasyon içeren egzersizle değerlendirilir,
 • Egzersiz içerikleri, değerlendirilen kişinin yaptığı ya da yapacağı işe uygun hazırlanmıştır,
 • Değerlendirilen yetkinlikler, en az iki egzersizde değerlendirilir,
 • Değerlendiriciler, değerlendirilen yetkinliklerle ilgili karara, ölçüm kriterleri doğrultusunda varırlar,
 • Test uygulaması kişinin kendisini nasıl değerlendirdiğini belirlemek için yapılmaktadır. Ancak nihai değerlendirmede kişinin uygulamada ve mülakatlarda sergilediği davranışlar esas alınacaktır,
 • Testler, belirli bir zihinsel beceriyi ölçmeye yönelik olabileceği gibi farklı zihinsel becerileri ölçen farklı tür sorulardan oluşabilir.
 • Testlerin içeriğinde doğru ya da yanlış yanıtları olan çeşitli sorular yer alır.

Detaylı bilgi ve fiyat almak için bize ulaşabilirsiniz. Dilerseniz aşağıda bulunan forma iletişim bilgilerinizi ekleyerek detaylı bilgi vermek adına size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

bilgi@ikussu.com

0 541 550 17 82 – 0 216 550 17 82

Daha Fazla Bekleme,

Yolunu Kendin Çiz!

Bize Hemen Ulaş!

Sohbeti Başlat
Bize Ulaşın
Merhabalar,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?