KURUMSAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

İnsan Kaynakları Sistemleri Kurma Hizmeti (Genel)

SGK ve KOSGEB Teşvik Danışmanlığı

İş Hukuku ve Bordrolama Hizmeti

İşe Alım Sistemi Kurma Hizmeti

Eğitim Yönetim Sistemi Kurma Hizmeti

Performans Yönetim Sistemi Kurma Hizmeti

Yönetici ve Çalışan Gelişim Programları (Kariyer Yönetimi)

Çalışan Memnuniyet Anketi Hizmeti

Ücret Bantları Oluşturma Hizmeti

Ülkemizde 1995 yılı sonrası, takım çalışmasını ön plana çıkaran Japon Kaizen Felsefesi metotları hızla yayılmaya başladı. 2000‘li yıllarda ise Balanced Scorecard, Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları gibi, süreçleri, prosedürleri ve formları öne çıkaran şirket yönetim anlayışları etkisini göstermeye başladı. 2000’li yılların sonuna gelindiğinde ise stratejik yönetim ekolü doğrultusunda danışmanlar ve lider yöneticiler işletmelerde ön plana çıktı.

Son 20 yıl içerisinde yönetim anlayışları bu kadar hızlı değişirken, bir çok yöneticinin sadece işine odaklandığı, işini iyi yapmak için efor sarf ettiği fakat insan yönetimi ile ilgili hiçbir gelişim göstermediği görülmektedir.

Şu anda birçok şirket sahibi/yöneticisi “Danışman” kelimesini duymak dahi istemiyor, “zamanında sütten ağzımız çok yandı…’ diye söze başlıyorlar.

Böyle bir ortamda İnsan Kaynakları Üssü kuruluş felsefesini, departmanlarındaki verimsizliği ortadan kaldırmak, şirketlerde departman maliyetlerini düşürmek aynı zamanda çalışanların özel gelişimini sağlayarak, şirketin gelir getirici unsurlarını planlı bir şekilde yönetmek olarak belirledi.

Nasıl? Biz neyi farklı yapıyoruz?

İK ÜSSÜ olarak, Psikologlarımızla birlikte katkısını görmek istediğiniz ve güvenmek zorunda olduğunuz yönetici ve çalışanlarınızın eksik olan yönlerini psikolojik, sosyolojik ve yönetsel (bilimsel) metotlarla belirliyoruz.

İK Departmanı kurgusunu azaltarak tüm yöneticilerinizi ‘İnsan Yöneticisi’ yapıyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi faaliyetini bir departmanın görev alanına sıkışmasından çıkarıp tüm şirkete dağıtıyor böylece tüm departman yöneticilerinin ekibi ile birlikte yaptığı katkıları parasal değerlerle yönetime sunabilir halde olmasını sağlıyoruz.

Sohbeti Başlat
Bize Ulaşın
Merhabalar,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?