İleri Düzey Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Özlük dosyasında bulunması gereken evraklar nelerdir? (Bulunması kanunen zorunlu olanlar, tavsiye edilenler)
 • Bordro programında kişi kartı nasıl açılır?
 • Ücret ile ilgili kavramların açıklanması (Brüt ücret, net ücret, giydirilmiş ücret nedir? Ücretin 30 gün üzerinden hesaplanması ne demektir? Saatlik, günlük, haftalık, aylık çalışma, kısmı süreli çalışma nedir? Çalışılmış gibi sayılan süreler nelerdir?)
 • Asgari ücret kavramı ve 16 yaşından küçükler-büyükler için asgari ücret tutarları, tavan ücret ve sigorta primlerinde hesaplamaya etkisi
 • Normal çalışma süreleri, haftalık çalışma süresi, aylık çalışma süresi. Hafta tatili nedir? Ara dinlenme verme zorunluluğu? Molalar? Gece çalışması kısıtlaması?
 • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma, resmi tatilde çalışma, hafta sonunda çalışma,
 • Prime esas kazanç ne demektir,nasıl hesaplanır,
 • Bordro ve ücret pusulasının tanımlanması ve bulunması gereken bilgiler
 • Brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
 • Gelir vergisi, kesinti oranları ve vergi dilimleri
 • Normal Çalışan, emekli, part time bordro hesaplamaları
 • Teşviklerde bordrolama ve örnekleri ( 5510 sayılı SGK teşviki – % 5 indirimi, 6111 sayılı teşvik vs.)
 • Tazminat hesaplama
 • Kıdem tazminatı, kıdem süresinin hesaplanması
 • İhbar tazminatı
 • İşe iade davaları sonucunda ödenecek tazminatların bordrolaştırılması
 • Geriye dönük maaş önemeleri
 • İş akdi fesih bildirimi veya istifa örnekleri
 • Feshin son çare olması ilkesi
 • Çıkışta imzalatılması gereken belgeler
 • İşten ayrılış bildirgesi nasıl verilir? Yasal süresi nedir?
 • “Çalışma Belgesi” verme zorunluluğu
 • İşten çıkışlarda dikkat edilmesi gerekenler?
 • İbraname nedir? Nasıl düzenlenir?
 • İşçinin ve/veya işyerinin devrinde yapılması gerekenler
 • İş giriş ve çıkış bildirgesi verme süreleri ve istisnai durumlar nelerdir
 • Aylık prim hizmet bildirgelerinin verilmesi (belge türüne ve kanun numarasına göre verilmesi, nedir, niye verilir, son süresi ne zamandır?
 • Bordronun muhasebeleştirilmesi – Özet bilgi (Hangi hesap kodları kullanılır, ne tür gider olarak kaydedilir, muhtasar beyanname nedir? Ne zaman verilir, ne işe yarar)
 • Yıllık izin uygulamaları
 • Yıllık izin süreleri hesaplama,
 • İzin türleri (analık, ücretsiz, ücretli, doğum, ölüm izinleri)
 • İşten çıkışta yıllık izin ödemelerinin bordrolaştırılması
 • İzin kağıdı doldurma zorunluluğu
 • Yolda geçen süreler
 • Yıllık izin defteri
 • Yıllık izin planlaması
 • Eksik gün bildirimleri
 • İŞKUR bildirimleri (kısaca bahsedilebilir. Aylık işgücü çizelgesi doldurma zorunluluğu vs.)
 • Emniyet bildirimi yapma zorunluluğu, nedir, nasıl yapılır?
 • Özürlü çalıştırma zorunluluğu nedir? Hangi şirketler özürlü çalıştırmalıdır?
 • Alt işveren nedir? Taşeron ilişkilerinde üst işverenin sorumlulukları
 • İş hukuku önemli maddeler
 • Özlük işlerinde kullanılan belge örnekleri
 • Devamsızlık tutanağı,
 • Kınama cezası örneği
 • Uyarı cezası örneği
 • Disiplin yönetmeliği örneği
 • Personel yönetmeliği örneği
 • Fazla mesai onay yazısı örneği
 • İş güvenliği taahhütnamesi örneği
 • Araç kullanım sözleşmesi
 • Zimmet formu

KATILIMCILAR İLE BİREBİR YAPILACAK ÖRNEK UYGULAMALAR:
Bordro paket program ile uygulama
Şirket tanımlama
Parametre tanımlamaları
Personel kartı oluşturma
İşçi işe giriş işten ayrılma bildirgeleri hazırlanması
Puantaj işlemleri ve Bordroların hazır hale getirilmesi
Aylık SGK Tahakkuk bildirgenin hazırlanması
Xml ile bildirgenin internet sitesine aktarılması
Bildirgelerde yararlanılacak teşvik çeşitleri
Ücret pusulası hazırlanması
İŞKUR iş gücü çizelgelerinin hazırlanması

Detaylı bilgi ve fiyat almak için lütfen bize ulaşın. Dilerseniz aşağıda bulunan forma iletişim bilgilerinizi ekleyerek detaylı bilgi vermek adına size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

bilgi@ikussu.com

0 541 550 17 82 – 0 216 550 17 82

Daha Fazla Bekleme,

Yolunu Kendin Çiz!

Bize Hemen Ulaş!

Sohbeti Başlat
Bize Ulaşın
Merhabalar,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?