İleri Düzey Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı

 

Özlük dosyasında bulunması gereken evraklar nelerdir? (Bulunması kanunen zorunlu olanlar, tavsiye edilenler)
Bordro programında kişi kartı nasıl açılır?
Ücret ile ilgili kavramların açıklanması (Brüt ücret, net ücret, giydirilmiş ücret nedir? Ücretin 30 gün üzerinden hesaplanması ne demektir? Saatlik, günlük, haftalık, aylık çalışma, kısmı süreli çalışma nedir? Çalışılmış gibi sayılan süreler nelerdir?)
Asgari ücret kavramı ve 16 yaşından küçükler-büyükler için asgari ücret tutarları, tavan ücret ve sigorta primlerinde hesaplamaya etkisi
Normal çalışma süreleri, haftalık çalışma süresi, aylık çalışma süresi. Hafta tatili nedir? Ara dinlenme verme zorunluluğu? Molalar? Gece çalışması kısıtlaması?
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma, resmi tatilde çalışma, hafta sonunda çalışma,
Prime esas kazanç ne demektir,nasıl hesaplanır,
Bordro ve ücret pusulasının tanımlanması ve bulunması gereken bilgiler
Brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
Gelir vergisi, kesinti oranları ve vergi dilimleri,
Normal Çalışan, emekli, part time bordro hesaplamaları
Asgari geçim indirimi nedir ve nasıl hesaplanır? Örnek hesaplamalar yapılmalı.
Teşviklerde bordrolama ve örnekleri ( 5510 sayılı SGK teşviki – % 5 indirimi, 6111 sayılı teşvik vs.)
Tazminat hesaplama
Kıdem tazminatı, kıdem süresinin hesaplanması,
İhbar tazminatı
İşe iade davaları sonucunda ödenecek tazminatların bordrolaştırılması
Geriye dönük maaş önemeleri
İş akdi fesih bildirimi veya istifa örnekleri
Feshin son çare olması ilkesi
Çıkışta imzalatılması gereken belgeler
İşten ayrılış bildirgesi nasıl verilir? Yasal süresi nedir?
“Çalışma Belgesi” verme zorunluluğu
İşten çıkışlarda dikkat edilmesi gerekenler?
İbraname nedir? Nasıl düzenlenir?

İşçinin ve/veya işyerinin devrinde yapılması gerekenler
İş giriş ve çıkış bildirgesi verme süreleri ve istisnai durumlar nelerdir
Aylık prim hizmet bildirgelerinin verilmesi (belge türüne ve kanun numarasına göre verilmesi, nedir, niye verilir, son süresi ne zamandır?
Bordronun muhasebeleştirilmesi – Özet bilgi (Hangi hesap kodları kullanılır, ne tür gider olarak kaydedilir, muhtasar beyanname nedir? Ne zaman verilir, ne işe yarar)
Yıllık izin uygulamaları
Yıllık izin süreleri hesaplama,
İzin türleri (analık, ücretsiz, ücretli, doğum, ölüm izinleri)
İşten çıkışta yıllık izin ödemelerinin bordrolaştırılması
İzin kağıdı doldurma zorunluluğu
Yolda geçen süreler
Yıllık izin defteri
Yıllık izin planlaması

Eksik gün bildirimleri
İŞKUR bildirimleri (kısaca bahsedilebilir. Aylık işgücü çizelgesi doldurma zorunluluğu vs.)
Emniyet bildirimi yapma zorunluluğu, nedir, nasıl yapılır?
Özürlü çalıştırma zorunluluğu nedir? Hangi şirketler özürlü çalıştırmalıdır?
Alt işveren nedir? Taşeron ilişkilerinde üst işverenin sorumlulukları. (kısaca)
İş hukuku önemli maddeler

Özlük işlerinde kullanılan belge örnekleri
Devamsızlık tutanağı,
Kınama cezası örneği
Uyarı cezası örneği
Disiplin yönetmeliği örneği
Personel yönetmeliği örneği
Fazla mesai onay yazısı örneği
İş güvenliği taahhütnamesi örneği
AGİ formu örneği
Araç kullanım sözleşmesi
Zimmet formu

BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN HER KATILIMCI İLE BİREBİR YAPILACAK ÖRNEK UYGULAMALAR:
Bordro paket program ile uygulama
Şirket tanımlama
Parametre tanımlamaları
Personel kartı oluşturma
İşçi işe giriş işten ayrılma bildirgeleri hazırlanması
Puantaj işlemleri ve Bordroların hazır hale getirilmesi
Aylık SGK Tahakkuk bildirgenin hazırlanması
Xml ile bildirgenin internet sitesine aktarılması
Bildirgelerde yararlanılacak teşvik çeşitleri
Ücret pusulası hazırlanması
İŞKUR iş gücü çizelgelerinin hazırlanması

Ayrıca detaylı olarak;
Farklı ücretler için 30 gün çalışan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
Ay içinde eksik çalışan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
Maaş +fazla mesai+ sosyal yardımlar- kesintiler şeklinde gelir elde eden bir işçinin bordrosunun hazırlanması
Saat ücretli çalışan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
Part Time sözleşmeli bir işçinin bordrosunun hazırlanması
Apartman görevlilerinin (Kapıcıların) bordrosunun hazırlanması

Eğitim Ücreti : Günlük 3.000 TL+KDV
                         Bireysel talepleriniz için lütfen fiyat alınız.                 

Eğitim Süresi  : 3 Gün

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.

0 541 550 17 82 – 0 216 550 17 82

Daha Fazla Bekleme,

Yolunu Kendin Çiz!

Bize Hemen Ulaş!

Sohbeti Başlat
Bize Ulaşın
Merhabalar,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?