Kurumsal özdeşleşme, kişinin çalıştığı kuruma karşı hissettiği aidiyet duygusunun tam anlamıyla sadakate dönüşmesidir. Kurumsal özdeşleşme çalışan ile kurum arasındaki temel bağ görevini gören psikolojik bir alandır. Bu sebeple kurumdaki birçok önemli tutum ve davranışı açıklayan bir kavram olarak düşünülmektedir. Kurumsal özdeşleşme, çalışanların kurumun çıkarları doğrultusunda çalışmalarını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Kurumsal özdeşleşmenin öğeleri arasında; Kurumsal özdeşleşme, kişinin çalıştığı kuruma karşı hissettiği aidiyet duygusunun tam anlamıyla sadakate dönüşmesidir. Kurumsal özdeşleşme çalışan ile kurum arasındaki temel bağ görevini gören psikolojik bir alandır. Bu sebeple kurumdaki birçok önemli tutum ve davranışı açıklayan bir kavram olarak düşünülmektedir. Kurumsal özdeşleşme, çalışanların kurumun çıkarları doğrultusunda çalışmalarını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Kurumsal özdeşleşmenin öğeleri arasında;

1. Bireyin örgüt amaçlarına ve hedeflerine güçlü bir inanç duyması ve onları kabul etmesi,

2. Bireyin örgütsel rolünü oluşturan faaliyetleri gönüllü olarak yapması,

3. Bireylerin örgütte çalışmalarını devam ettirmeye istekli olmaları sayılabilir.
Kurumsal özdeşleşmenin bir boyutu olan grup içi özdeşleşme ise çalışanların ait oldukları grubun başarı ve başarısızlıklarını kişisel boyutta yaşamasıdır. Birey, aynı gruba dahil olduğu kişilerle aynı kaderi paylaştığına inanarak arada psikolojik bir bağ oluşturur. Oluşan bu bağ ile birlikte düşünceleri, değer yargıları da kuruma göre şekillenmeye başlar. Kurumsal özdeşleşmenin ileri boyutlara ulaşması durumunda kişinin profesyonel çalışma hayatında olumsuz etkiler bırakması da muhtemeldir.

İK ÜSSÜ

www.ikussu.com

Sohbeti Başlat
Bize Ulaşın
Merhabalar,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?